Religiosos

Frei Adilson Ferreira – Paróquia Santa Rita ( GV )